“Rigtige mennesker, rigtige samtaler”

Bliv bibliotekar

Er du interesseret i at blive bibliotekar for menneskebiblioteket?

Mød bøgerne i Menneskebiblioteket. De er mennesker som du og jeg, men på grund af deres livsstil, overbevisning, etnicitet, handicap, seksualitet, sociale status eller beskæftigelse, er de ofte genstand for fordomme og stereotyper.

Alle bøger stiller frivilligt op til udlån for at stille deres viden, erfaring, holdninger og oplevelser til rådighed for læseren. Ved at indgå i dialog med vores bøger får du muligheden for at få et unikt indblik i et andet menneskes liv og livsvilkår.

Lån en bog på Menneskebiblioteket og opdag, at man ikke skal dømme en bog på dens omslag.

Ædru Alkoholiker

Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse fra 2008 er ca. 140.000 danskere afhængige af alkohol, og omkring 122.000 børn og unge vokser op i en familie med alkoholmisbrug. Alkoholafhængighed er derfor et emne, som berører mange familier, arbejdspladser og vores samfund som helhed.

Der er mange fordomme om alkoholikere; Er det for eksempel kun et spørgsmål om tid, inden man får et tilbagefald til druk? Er alkoholikere udstødt fra både familie, venner og arbejdsplads? Og kan man som alkoholiker ikke bare lade være med at drikke? Spørgsmålene er mange, men det er svarene også.

Så lån vores ædru alkoholiker, aktiv i Anonyme Alkoholikere i mange år og parat til at svare på ethvert spørgsmål om alkoholisme, som du brænder inde med.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Sygdom

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Anorektiker

Anoreksi er en frygtelig sygdom, som gør at mennesker undlader at spise af frygt for at tage på, eller fordi de er drevet af et stærkt ønske om, at være tynde. Anoreksi rammer især piger og kvinder, men også drenge og mænd udvikler sygdommen. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade anslår at ca. 5000 danskere lider af anoreksi.

Fordommene om anorektikere tager deres udgangspunkt i at sygdommen er selvforskyldt. Man kan jo bare lade være med at slanke sig og spise noget mad. Egocentreret, kropsfikseret og ansvarsløs er nogle af de begreber, som de sygdomsramte møder fra omgivelserne.

Men hvordan er det at være fanget i en alt for tynd krop og uden appetit, når man konstant er omgivet af mad, og flertallet af befolkningen er godt polstrede. Hvorfor er det så svært at spise noget mere mad og tage på? Mød vores anorektiker og spørg selv.

Faktalink: https://www.lmsos.dk/viden/spiseforstyrrelser/

Lokation: København

Udgivet: 2014

Kategori: Spiseforstyrrelser

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Langtidsledig

Ledighed er roden til alt ondt, lyder et gammelt ordsprog. Vi identificerer os i høj grad med vores beskæftigelse, hvorfor det kan være forbundet med stigma at fortælle, man er ledig. Dertil kommer omgivelsernes fordomme: samfundsnasser, doven og ugidelig er nogle eksempler – hvorfor får personen ikke bare et job i Netto?

Nyttejobs, tvangsaktivering, jobprøvninger og en generel følelse af konstant at skulle være til rådighed; det kan være et fuldtidsjob at være arbejdsløs i Danmark. Lån vores bog, der er langtidsledig, og få et personligt indblik i vilkårene for de ledige i Danmark.

Faktalink: http://org.enhedslisten.dk/arbejdsloes/fakta

Lokation: København

Udgivet: 2009

Kategori: Beskæftigelse Social Status

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Autist (Asperger)

Autisme er en spektrumtilstand, hvilket betyder at betegnelsen dækker over flere diagnoser, herunder asperger syndrom. Autisme er en udviklingsforstyrrelse, hvilket kan være begrænsende i social interaktion og påvirke udviklingen af sprog og kommunikation.

Autisme blev for alvor verdenskendt i slut firserne med filmen Rain Man, og netop den film har skabt afsæt til mange af de fordomme, som mennesker med autisme møder. Enten tror folk at de er matematiske genier eller udvikler overmenneskelige evner som eksempelvis fotografisk hukommelse. Andre fordomme lyder, at autister er socialt handicappede og uintelligente. Men har du nogensinde mødt et menneske med autisme? Kom forbi vores bogreol og lær om, hvad det vil sige at leve med autisme.

Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/auti

Lokation: København

Udgivet: 2015

Kategori: Handicap

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

BDSM (Masochist) (Submissiv)

De seksuelle miljøer har altid været omgærdet med mystik og fordomme. Senest er det BDSM scenen, som er udsat for massiv eksponering på grund af bøgerne i serien om de halvtreds  nuancer af grå. Med filmens store udbredelse følger en ny bølge af fordomme og stereotyper ind over et miljø, som er præget af stor individualitet.

Inden for BDSM er der mange forskellige “roller” man kan spille, en af disse er Submissiv nærmere betegnet underdanig og Macochist, hvilket vil sige en person, der tænder på smerte. Fordommene om BDSM miljøet er som sagt mange, og disse er også kædet sammen med de “roller” som folk spiller.

Er de “roller” folk spiller indenfor BDSM også en afspejling af udøvernes personlighed uden for soveværelset? Er de submissive bare seksuelle dørmåtter? Er en masochist også generelt selvskadende, eller har oplevet noget dårligt i barndommen, der er skyld i denne lyst? Og er BDSM egentlig ikke bare en undskyldning for at bruge vold?         

Lån vores bøger med titlerne BDSM (masochist) og BDSM (submissiv), så myterne omkring udøverne kan erstattes med fakta. Det eneste det kræver er, at du tør spørge?

Faktalink: https://www.bedresexliv.dk/sexologens-artikler/bdsm-det-sorte-univers.aspx

Lokation: København

Udgivet: Marts 2015

Kategori: Seksualitet

Bipolar

Mindst 40.000 danskere er ramt af bipolar affektiv sindslidelse. Tidligere kaldte man sindslidelsen maniodepressiv psykose, men man er gået væk fra denne beteg­nelse, da man ikke behøver være psykotisk for at få diagnosen. I daglig tale omtales sindslidelsen dog stadig som maniodepression.

Fordommene omkring den bipolare hænger sammen med at man før anså lidelsen psykotisk, altså at den bipolare var sindsyg og burde lukkes inde. At de var gale og ikke depressive med kraftige humørudsving.

Lån vores Bipolar bog og spørg selv ind til lige det, du gerne vil vide.

Lokation: København

Udgivet: 2015

Kategori: Mentale Sygdomme

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Biseksuel

Menneskers seksualitet har altid været et omdiskuteret emne i bl.a. sladderblade og ved kaffe bordene. Det eneste der har ændret sig er de typer af seksualitet som diskuteres. Homoseksuelle har været diskuteret, transkønnede har været genstand for megen negativ opmærksomhed fra omgivelserne, mens de biseksuelle er en anderledes skjult gruppe.

Dem som både er seksuelt tiltrukket af eget og det modsatte køn gemmer sig muligvis fra fordomme om, at de er udskejende, forvirrede eller har problemer med at forpligte sig. Kan de ikke bare vælge side? Og er der ikke større chance for at et menneske vil være utro, når konkurrencen er fra begge køn?  

Lån vores bog, der har titlen biseksuel og få svar på det, du er nysgerrig på.

Faktalink: http://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/biseksualitet.aspx

Lokation: København

Udgivet: 2014

Kategori: Seksualitet

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Blind

Vi har rigtigt mange forskellige bøger i Menneskebiblioteket, men den eneste, som ikke kan se dig, er vores blinde bog. Typisk medfølger en hund, når man låner denne bog.

Fordomme om blinde bygger meget på antagelser om deres muligheder for at bevæge sig rundt i samfundet. Disse fordomme berører kærlighed, arbejdsliv og de mange udfoldelsesmuligheder, som blinde ikke kan deltage i på lige fod med mennesker, der har et almindeligt syn.

Mange af os tør ikke spørge en blind om, hvordan de klarer sig, men de fleste vil faktisk rigtigt gerne være med til at afmystificere deres livsvilkår. Så spring ud i det med bind for øjnene, så vil du få dig en på opleveren, du ikke drømmer om!

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Handicap

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

DF´er

Ved sidste folketingsvalg i 2015 var der over 740.000 borgere, der stemte på Dansk Folkeparti, hvilket næsten er en fordobling ift. resultatet i 2011. Det er en kendsgerning, der taler for sig selv, men hvad ligger til grund for denne stigning? De fleste kvier sig ved at melde rent ud, at de stemmer på DF. Nogle begrunder det med at der er tale om mobning og social eksklusion, mens andre forbeholder sig retten til at holde deres politiske overbevisning for sig selv. Men hvem er det, som stemmer DF? Hvorfor gør de det? Er der tale om racisme og intolerance? Kan de ikke lide muslimer eller flygtninge?

Spørgsmålene er mange og det kan virke påtrængende, at stoppe folk på gaden, så derfor har vi fundet en DF’er, som gerne vil svare på dine spørgsmål.

Faktalink: http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Danske_politiske_partier_og_bev%C3%A6gelser/Dansk_Folkeparti

Lokation: København

Udgivet: 2015

Kategori: Politik

Eks-radikaliseret

I en tid, hvor frygten for terror er stor og der er høj bølgegang angående radikalisering i debatten, er det vigtigt at vi som samfund forsøger at komme et spadestik dybere ned i at forstå årsagen til, at unge mennesker lader sig forføre af radikaliserede grupper og deres ideologier. Fordommene om de unge, der vælger at slutte sig til de radikaliserede grupper, er mange. Er det rigtigt at de unge, der bliver radikaliseret, er utilpassede unge, der mangler et sted at høre til? Er det et resultat af en dårlig barndom? Er der altid tale om religiøse motiver? Du har en unik mulighed for at finde ud af hvordan det virkeligt forholder sig, når du kan møde vores bog med titlen eks-radikaliseret, der er klar til at svare på dine spørgsmål på området.  

Lokation: København

Udgivet: 18. April 2015

Kategori: Politik Religion

Epilepsi

Epilepsi er en neurologisk sygdom og en fælles betegnelse, der dækker over forskellige tilstande. Det gennemgående for alle tilstandene er, at man oplever tilbagevendende epileptiske anfald, hvor man mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Epilepsi kan være en voldsom lidelse og anfaldshyppigheden varierer meget – generelt er der meget store, individuelle variationer hos personer med epilepsi. For omgivelserne kan et epileptisk anfald virke voldsomt og man kan have svært ved at vide, hvordan man skal agere. Det kan måske føre til en slags berøringsangst funderet i forestillinger om at en person med epilepsi altid er træt, ikke kan tåle at drikke, er spastisk anlagt, er skrøbelig og at personen har været udsat for mishandling i barndommen, hvilket har udløst epilepsien.

Men hvorfor får man egentlig epilepsi? Hvordan lever man sit liv bedst muligt? Er man hæmmet i sin dagligdag pga. frygten for at få anfald? Vores bog, der har epilepsi står klar til udlån, hvor du kan få svar på spørgsmål om begrænsninger og muligheder, familieliv, arbejde, anfald og hvad du ellers kunne brænde inde med af nysgerrighed.

faktalink: https://www.epilepsiforeningen.dk/

Lokation: København

Udgivet: 2016

Kategori: Handicap Sygdom

Faktalink: Epilepsiforeningen.dk (linket åbner i et nyt vindue)

Ex-Pusher

For mange danskere er euforiserende stoffer ikke synlige i hverdagsbilledet, men ikke desto mindre er de og handlen af dem til stede under overfladen. Der er sket en stigning i forbrug og eksperimentering af både hash og andre illegale stoffer siden 2013, men hvem er de mennesker, der forhandler stofferne til forbrugerne? Hvorfor bliver man pusher? Hvordan reagerer omgivelserne på at man er kriminel? Og hvordan kommer man egentlig ud af det igen? Film, spil og TV kan være med til at glorificere kriminalitet, men hvordan forholder kriminalitet og stofhandel sig i den virkelige verden?


Kom forbi og lån vores tidligere pusher. Han har afsonet sin straf og rejst sig igen (vendt brystkassen fremad) og er klar til at svare på dine spørgsmål.

Lokation: København

Udgivet: Juni 2015

Kategori: Beskæftigelse Livsstil

Feminist

Feminisme er en betegnelse for en række politiske/sociale bevægelser og ideologier som har det fælles mål at definere, etablere og opnå politiske, økonomiske og sociale rettigheder for kvinder, der er ligestillet med mænds.

Feminister og deres kamp er præget af mange personlige og ofte stærke fordomme. Dette  inkluderer opfattelser og holdninger til feministers seksuelle overbevisning, kropsbehåring, politiske ståsted og deres forhold til mænd. Mange mener også, at feminister i det 21. århundrede ikke længere har noget at kæmpe for i sær i dagens ligestillede Danmark, og at det dermed er noget forældet, der hører til 60ernes kvindekamp.

Men hader alle feminister i virkeligheden mænd? Kæmper de for at kvinder skal bestemme over mænd frem for lige rettigheder? Lån vores bog, som er feminist og bliv klogere på et meget aktuelt og omdiskuteret emne.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Livsstil Politik

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Flygtning

De fleste har en holdning til flygtninge i Danmark. Men på trods af megen fokus på emnet og stor folkelig debat, så trives fordomme og misinformation om flygtninge stadig i dag.

De kommer kun for at nasse på vores system, fordi de har hørt om Danmark fra deres fætter, der har betalt 50.000$ for at blive smuglet hele vejen herop. Nu skal han tjene de penge hjem ved at snyde, bedrage og stjæle alt, der ikke er svejset fast. I øvrigt venter han bare på at få sin familie herop, så de sammen kan bedrage det danske samfund for millioner.

Hvis man skal tro på det, man læser i aviserne, så er der alt for mange af de såkaldte “bekvemmelighedsflygtninge” imellem de mennesker, der søger et nyt liv i fred og frihed her i Danmark. Tonen er hård og uforsonlig, og det har den været længe i den danske debat om flygtninge. Nu aktualiseret igen efter en årrække med faldende antal af asylansøgere, så er der nu igen et stigende antal, som følge af flere krige og konflikter rundt om i verden.

Kom og mød mennesket, der ved, hvad det betyder at flygte, fra alt man kender og har kært, og se om dine fordomme om flygtninge stemmer overens med virkeligheden!

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Social Status

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Grønlænder

Uanset om vi bryder os om det eller ej, så er grønlænderne et stigmatiseret og marginaliseret folkefærd i Danmark. Det er en af de grupper i samfundet, som møder mange fordomme og har store udfordringer med at opnå fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Der er stadig forestillinger om alkohol, misbrug i familier og fangerkultur, som er fremherskende omkring grønlændere. Det er som om, at når først en gruppe har fået et mærkat, så er det meget vanskeligt for den enkelte at komme fri af de skygger som fordommene kaster.

Et gammel ordsprog på Grønland lyder, at en fremmed er en ven du ikke har mødt endnu. Fordommene om grønlændere er mange og de har hængt ved længe, alt for længe. Mød vores bog fra Grønland og hør om mobning på arbejdspladser, social eksklusion og kulturelle sammenstød.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Etnicitet

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Hiv+

Trods store gennembrud i den medicinske behandling , så er der stadig mange fordomme om mennesker der rammes af sygdommen HIV. Berøringsangst er en stor udfordring, hvorfor mange vælger helt at tie stille med deres status som Hiv smittede.

For når det ikke er en synlig sygdom og omgivelserne mangler viden og forståelse, så er det nemmere at leve med det alene. Gruppen af HIV smittede er en af de mest usynlige og tavse, for hvor mange af os kender egentlig lige en med HIV?

Men vidste du, at velmedicineret HIV ikke er smitsomt? Vidste du, at de berørte finder hemmelighedskræmmeriet belastende for deres liv? Lån vores bog og hør fra hestens mund, hvad det betyder at leve med en sygdom, som gør andre mennesker bange.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Sygdom

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Hjemløs

Der sker fortsat en stigning i antallet af hjemløse i Danmark og ifølge SFI er der mange forskellige faktorer, der spiller ind som årsag til hjemløsheden. Som regel er der ikke tale om en enkeltstående faktor men ofte et samspil mellem forskellige faktorer, der ligger til grund for at et menneske bliver hjemløs. Der findes mange tilbud til hjemløse såsom herberger og bosteder, og mange hjemløse ønsker faktisk at have deres eget hjem, så hvorfor er man hjemløs og hvorfor er der en forestilling om, at det er selvvalgt at være hjemløs?

Fordommene om hvorfor mennesker bliver ramt af hjemløshed er mange og ofte forbundet med tanker om alkoholafhængighed og psykisk sygdom, og fordommene finder stadig større udbredelse. Derfor er det vigtigt at komme ud og låne vores bog, der er hjemløs. Her kan du frit spørge og få svar på, hvilke omstændigheder der indtræffer og typisk leder til hjemløshed.

Du kan også se et lille klip her og få en forsmag på hvad der gemmer sag bag omslaget.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Social Status

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Journalist

I folkemunde omtalt som den fjerde statsmagt. Holdningerne til journalister er ofte lige så knivskarpe som vinklerne på udvalgte journalisters historier. Konflikt for konfliktens skyld lyder det tit. Løgn, overdrivelser og bagvaskelse er også begreber, som kastes efter skribenterne i flæng. I en årlig troværdighedsanalyse fra Radius ligger journalisterne konsekvent tredjesidst.

Mediemøllen kører så hurtigt, at selv garvede journalister som er velbevandret ud i deres stofområde, kan have vanskeligt ved at følge ordentligt med. Men er det en undskyldning for ikke at levere en balanceret dækning? For ikke at fokusere på substans, men rende efter sensationer og skandaler? Graver de bare større grøfter med deres dækning af samfundets yderligheder? Spørgsmålene er mange, og vores journalist er ikke bange, så kom glad og spørg!

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Beskæftigelse

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Jøde

Jødedommen er jøders traditionelle religion og kultur og den ældste af de tre store monoteistiske verdensreligioner. Jødedommen praktiseres over hele verden af ca. 14 mio. mennesker, heraf flest i Israel (ca. 6 mio.) og USA (ca. 5 mio.). I Danmark bor ca. 6.500 jøder. Jøder har været et stigmatiseret folkefærd i flere tusinde år og er det stadig den dag i dag, dette er til trods for Holocaust og den enorme historiske lektion, der er almen viden for de fleste. Også i Danmark eksisterer der stadig megen antisemitisme, hvilket terrorangrebene i 2015 er en indikation på.           

Nogle fordomme bygger på fysiske kendetegn, den med de lange næser eller de ortodokse jøder, hvor mænd har langt krøllet hår. Mens den med næserne har levet i århundreder, så bygger de nyere på teorier om magtkomplot, global kontrol og 11. september. For nogle helt tredje er jøder og zionister og bosættere, en stor pærevælling. Men lån vores jøde og find dine egne svar!

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Religion

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Konvertit, Islam

Vi hører om dem i medierne. Vi ser nogle af dem på gaden og tænker vores. For hvad er det, som får stadig flere danskere til at konvertere til Islam?. En religion så udskældt, at man tænker, det må forskrække de fleste.

De typiske fordomme om konvertitter bygger på historier om, at de er mere religiøse og troende end ikke konvertitter. For de skal bevise sig selv og udmærke sig. Det er derfor man hører historier om at konvertitter indgår i radikaliserede gruppers aktiviteter.

Mød vores konvertit og hør om hans bevæggrund, overbevisning og stil kritiske spørgsmål til ham, hvis du føler for det. Kun hvis man spørger kan man få svar.

Lokation: København

Udgivet: 2014

Kategori: Religion

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Kropsudsmykket

Vi ser dem overalt i gadebilledet, Mennesker der har valgt en alternativ kropsudsmykning og udtryk som vi ikke kan undgå at forholde os til. Nogle har fået horn i panden andre med store tatoveringer eller piercinger på krop og i ansigtet.

Men hvorfor gør de det? Hvad får de ud af det? Handler det bare om at få noget opmærksomhed? Eller er det noget okkult?…

Fordomme er nemme at have og svære at komme af med, så kom ned og lån vores bog, så kan du få dine egne svar.

Lokation: København Udgivet: 2000 Kategori: Livsstil Faktalink:

Homoseksuel (kvinde)

Homoseksuelle og deres kærlighed har trange vilkår mange steder i verden. Men i Danmark er der med tiden kommet en meget større accept og forståelse hos mange. Det er relativt trygt, at vise sin kærlighed i det offentlige rum.

Men det betyder ikke, at bøsser og lesbiske ikke udsættes for diskrimination, hadforbrydelser og fordomme i lighed med transseksuelle. Lesbiske provokerer noget i mænd, hvorfor man må antage, at de mest gængse stereotyper og fordomme kan have deres ophav der.

Det hedder sig, at lesbiske hader mænd, er militante, typisk med kort hår, gerne fremstår maskuline og ofte ses klædt i tøj, som en dreng kunne bære. Men kan det nu passe? Lån vores lesbiske bog og læs selv op.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Seksualitet

Misbruger

Livet er fyldt med fristelser, og for nogle udvikler det sig til et misbrug. Rusmidlerne er forskellige, men har alle det tilfælles, at de kan være farlige at rode rundt med. Risikoen for at blive afhængig er stor, og for dem, som falder i, har det typisk meget voldsomme konsekvenser for deres liv og muligheder.

Vores fordomme om hvorfor mennesker udvikler et misbrug er mange og gamle. Der findes kun få familier i Danmark, som ikke har haft en direkte berøring med emnet, alligevel er det stadig et stort tabu.

I den senere tid har debatten handlet om hvorvidt samfundet kan rumme et Fixerum til de mest udsatte stofmisbrugere. Det evigt tilbagevendende samtaleemne synes at være hvordan debatten om hvordan samfundet skal forsøge at hjælpe mennesker, som er ramt af et misbrug.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Livsstil Misbrug

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Mobbeoffer

Mobning er stadig et problem i det danske samfund. Skolerne har i årtier arbejdet med at implementere og håndhæve effektive strategier mod mobning, mens arbejdspladserne langsomt er ved at vågne op. I en stor undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012 svarer 12 % af alle deltagerne ja til, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder.

Mobning kan have fatale og langvarige konsekvenser for dem der udsættes for det, og det kan tage et menneske et helt liv at ryste oplevelserne af sig. Den typiske fordom om ofre for mobning er, at de selv er skyld i den negative opmærksomhed på grund af deres påklædning, væremåde, lugt, kropsstørrelse, evner og mere til.

Kom forbi og lån vores bog, der har titlen mobbeoffer og hør en personlig beretning om et svært emne.  

Lokation: København

Udgivet: 2015

Kategori: Social Status

Naturist

Nudist er der også nogle der kalder de mennesker, som ynder at bevæge sig rundt som naturen har skabt dem. I Danmark har vi særlige strande til naturister, nøgenbadning i svømmehaller og mange andre aktiviteter målrettet de anslåede tyve tusinde naturister.

Men hvorfor har de travlt med at vise deres bare ingenting frem? Handler det om exhibitionisme eller er det en form for påtrængende seksualitet i det offentlige rum?

Kom forbi og spørg selv vores naturist, der glædeligt svarer på lige de spørgsmål du er nysgerrig på.

Lokation: København

Udgivet: 18. April 2015

Kategori: Livsstil

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Overvægtig

Omfanget af mennesker, der har en kraftig overvægt, er eksploderet de seneste årtier, og det anslås, at omkring 600.000 danskere er kraftigt overvægtige eller fede. Det påvirker ikke kun de overvægtige, men mange mener også, at det lægger et stort pres på de offentlige sundhedsbudgetter. Mens de fleste læger og fagfolk vurderer hovedparten af patienter med en svær overvægt som misbrugere, så eksisterer opfattelsen om, at det er den overvægtiges egen skyld, at han eller hun er blevet for tyk, stadig.

Fordomme om fedme er ganske udbredt, ligesom vittighederne er socialt acceptable i mange kredse. Den er vel ikke længere end, at man bare kan holde op med at spise hele tiden, eller hvad? Lån vores bog med titlen overvægtig og spørg, så skal du få svar!   

Lokation: København

Udgivet: 2008

Kategori: Misbrug Spiseforstyrrelser Sygdom

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Politibetjent (tidligere)

Politiet er en hårdt prøvet beskæftigelsesgruppe, nogle ser magtsyge bødler, der udnytter deres position til at holde civile folk nede, mens andre ser samfundets beskyttere, der gør det trygt at færdes i gader og stræder. Man skal på en måde stå på mål for mange holdninger, samtidig med at man i mediebilledet hører om nedskæringer på feltet og presset arbejdsmiljø for betjentene. Der stilles krav til ens personlighed, hvis man vil ansøge om at blive uddannet politibetjent, da man skal fremstå ordentligt overfor borgerne, der på mange måder lægger deres tryghed i politiets hænder.


Men hvordan er det egentlig at være politibetjent? Hvordan træffer man beslutninger i kaotiske situationer, så man både opretholder loven og agerer hensynsfuldt overfor de involverede? At være politibetjent må siges at indeholde mange facetter og man bliver garanteret udfordret på sit valg af beskæftigelse, så tag chancen og få svar på nogle af dine spørgsmål hos os!

Lokation: København
Udgivet: 2000
Kategori: Beskæftigelse Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Politiker

Det er en almindelig talemåde i Danmark, at vi stemmer på dem, vi er mindst uenige med. Og politikerleden er støt stigende. I januar 2014 offentliggjorde Altinget en undersøgelse, der viste, at på ganske få år er andelen, der har meget eller ret stor tillid til politikerne halveret til kun 36 procent af danskerne. Lige knap en tredjedel af os tror altså på de folkevalgte. Det er et meget lavt tal. For mener resten så, at de er bundkorrupte og fulde af løgn?

Fordommene er kraftigt udbredte og omsiggribende. De fleste handler om griskhed og levebrødspolitikere. Manglende visioner og magt for magtens skyld. Men også en oplevelse af, at de folkevalgte fuldstændig har mistet kontakten til folket, dominerer hos mange.

Men er de fuldstændig fløjtende ligeglade med borgerne? Handler det kun om at berige sig selv og få ansat sin svigerinde i det offentlige? Lån en af vores politikere og prøv dine fordomme af!

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Politik

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Polyamorøs

Mennesker finder hele tiden nye måder at indrette deres liv på. Herunder også vores kærlighedsliv og en af de ting der debatteres er det polyamorøse liv. Kærlighed på kontrakt eller åbne forhold, men hvad går det ud på?

Fordomme møder de polyamorøse mange af. De fleste handler om, at det ikke kan være rigtig kærlighed. Undskyldninger for ikke at være monogame eller et spørgsmål om at være afhængig af den bekræftelse, som opmærksomhed og intimitet med flere partnere giver.

Polyamori er i vækst og vores bog er åben omkring sine præferencer og svarer gerne på dine spørgsmål.

Lokation: København

Udgivet: 2014

Kategori: Livsstil Seksualitet

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Roma

Roma folket har alle dage haft trange vilkår for, hvad angår omgivelsernes opfattelser af deres kultur, livsstil og handlemåder. De har haft trange vilkår i Europa og Danmark, hvor de siden 1500 tallet har været opfattet som en uønsket gruppe.

Historierne om romaér i medierne er sjældent positivt, og det er med til at tegne et negativt portræt af en befolkningsgruppe, som er svært at komme fri af for den enkelte. En undersøgelse fra Megafon for Politiken og TV2 viste i April 2012, at hele 67% af danskerne mener, at det er den gruppe. som har den laveste status i samfundet.

Men hvordan forholder virkeligheden sig egentlig? Lån vores Roma og dan dit eget personlige indtryk.

Lokation: København

Udgivet: 2003

Kategori: Etnicitet Livsstil Social Status

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Seksuelt Misbrugt

 Mange af bøgerne i Menneskebiblioteket vækker stærke følelser. Den seksuelt misbrugte er en af vores allerstærkeste titler. For det er et meget tungt og voldsomt tabubelagt emne i det offentlige rum.

Fordomme om ofrenes muligheder for et normalt liv er udbredte. Mens nogle finder en vej tilbage til livet og formår at skabe en tilværelse, så finder omgivelserne det uendeligt svært at forholde sig til realiteterne. Faktisk vil vi helst ikke høre om det, for mange af os bliver direkte utilpasse af emnet. Måske er det derfor, at der stadig er mange børn i Danmark, som udsættes for seksuelle overgreb af deres nærmeste. Fordi vi er for bange til at snakke åbent om de ting, som er meget svære.

Det er vores bog ikke. Grib muligheden for at møde et menneske, der kan tale om noget, som vi alle sammen skal forholde os til.

Faktalink: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke-hos-boern/sygdomme/socialpaediatri/seksuelle-overgreb-mod-boern/

Lokation: København

Udgivet: 2014

Kategori: Ofre for kriminalitet

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Skizofren

Forestil dig, at du i perioder af dit liv har virkelig vanskeligt ved at skelne mellem virkelighed og dine forestillinger inde i hovedet. Tænk dig, hvis måden du opfattede virkeligheden på, viste sig slet ikke at holde stik? Det er realiteten for mange af de 25.000 danskere, som lever med Skizofreni.

Vores fordomme om mennesker med psykiske sygdomme er udbredt og ofte funderet i misforståelser og enkeltsager, der omtales med stor dramatik i pressen. Det har skabt grobund for en række fejlopfattelser, som mange Skizofrene og andre med psykiske sygdomme møder i deres hverdag.

De fordomme, som skizofrene oplever fra deres omgivelser spænder ganske bredt. Nogle møder utryghed og antagelser om, at man er farlig eller psykotisk. Andre tror ikke på, at det er en rigtig sygdom eller har tænkt, at mennesker med den slags diagnoser, var spærret inde i gummiceller med spændetrøjer på.

Virkeligheden har mange flere nuancer, og dem kan du lære meget mere om, hvis du låner vores bog med titlen skizofren.

Lokation: København

Udgivet: 2008

Kategori: Mentale Sygdomme

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Tidligere Soldat

Danmark har haft soldater i krig af flere omgange i de seneste to årtier. Først i Irak og efterfølgende i Afghanistan.

Fordommene om de unge mennesker, der meldte sig til tjeneste i den internationale styrke, er mange; krigsliderlighed, psykiske rutsjeture og problemer med reintegration i samfundet fylder mest hos dem, som ikke kender en tidligere udsendt. Men meget tyder på, at det for en stor del af soldaternes vedkommende også handler om en manglende anerkendelse af deres arbejde. Mød vores soldat, som har været i Afghanistan, og find ud af, om det mange tænker og tror, det nu også holder stik! Find ud af hvorfor han valgte at tage afsted og hvordan det har været at komme hjem.

Lokation: København

Udgivet: 2009

Kategori: Beskæftigelse Mentale Sygdomme

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Stalking (offer)

Det anslå at flere end 100.000 mennesker udsættes for stalking hvert år i Danmark. Det er med tiden blevet problem som har meget alvorlige konsekvenser for de involverede.

Fordommene om ofre for stalking er at de selv har lagt op til forholdet. At de med deres væremåde eller adfærd har inviteret den anden person til at forfølge dem. Danmark er først sent begyndt at tage problemerne alvorligt.

Hør mere om det, hvis du låner vores stalking offer, som har været igennem flere forløb med forskellige stalkere, og find ud af, om det mange tænker og tror, det nu også holder stik! Find ud af hvordan man tackler det og finder trygheden i sin hverdag igen.

Lokation: København

Udgivet: 2017

Kategori: Kriminalitet, Mentale Sygdomme

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

Tørklædepige

Det er uden tvivl en af vores mest omdiskuterede udgivelser. En bestseller til hvert event, fordi debatten om de muslimske piger med tørklæde raser for uformindsket kraft i det danske samfund. Særligt det seneste lovforslag om burkaforbud, som ifølge politikere har til hensigt at bekæmpe social kontrol. Det afføder diskussion om, hvorvidt der omvendt er tale om social kontrol fra statens side. I den forbindelse kommer fordomme til overfladen, som gerne omhandler tvang, arrangerede ægteskaber, undertrykkelse og modvilje over for integration.

Holdningerne er mange og markante, men har du nogensinde siddet ned og sludret med en pige, der selv har valgt at gå med tørklæde? Har du haft muligheden for at spørge ind til hendes bevæggrunde eller overbevisning?

Den mulighed og flere til, har alle læsere, som vælger at låne vores tørklædepige.

Lokation: København

Udgivet: 2000

Kategori: Livsstil Religion

Faktalink: Mere information (linket åbner i et nyt vindue)

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder – det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Undersøgelser tyder på, at 2-4 % af alle danskere har ADHD, men det er langt fra alle der er udredt og diagnosticeret.

Gennem tiden er ADHD oftest blevet kædet sammen med urolige drenge, men hvad dækker diagnosen i virkeligheden over? Har en person med ADHD altid krudt i bagdelen? Er han eller hun altid støjende? Mød vores bog, der selv har diagnosen ADHD, og find ud om fordommene holder stik.

Faktalink: https://faktalink.dk/adhd

Adoptivbarn

Grundene bag en bortadoption kan være mange, det kan skyldes dårlige sociale eller økonomiske forhold, hvor kulturelle samfundsnormer eller fattigdom kan tvinge mødre til at bortadoptere deres børn. Siden 1970’erne har adoptioner til Danmark primært foregået fra udviklingslande i Afrika, Sydamerika og Asien, og der er hvert år blevet adopteret mellem 400 og 700 udenlandske børn til Danmark.

Titlen adoptivbarn kan give anledning til mange fordomme, og forestillinger om lavt selvværd eller at føle sig fravalgt bliver ofte kædet sammen med det at være adopteret. Føler et adoptivbarn sig anderledes end resten af sin familie? Har det en trang til at søge tilbage til sine rødder? Mød vores bog med titlen Adoptivbarn og spørg selv.

Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/adoption-i-danmark

AIDS

AIDS er en sygdom, der udvikles hos nogle mennesker, der i forvejen er smittet med hiv, som bliver ramt af bestemte typer af infektion eller kræft. Diagnosen kan ses som en hård dom at få, men faktisk er den medicinske behandling så fremsigtet, at færre mennesker bliver diagnosticeret med AIDS i dag, ligesom at mange af infektionerne kan holdes nede.

Men man slipper altså ikke af med diagnosen af den grund og der er fortsat mange fordomme knyttet til sygdommen, som ikke er synlig. AIDS kan være svær at tale om, fordi man som AIDS-smittet kan opleve at andre fortsat er berøringsangst. Så hvad vil det egentlig sige at have AIDS? Kan man leve et helt almindeligt liv med en eventuel partner og kan man egentlig få en familie? Er det kun homoseksuelle, der får sygdommen? Hvordan smitter sygdommen?

Mød vores bog, der selv har fået konstateret AIDS og find ud af, hvordan han lever med sygdommen.

Faktalink: https://faktalink.dk/hiv-aids

Aseksuel

At være aseksuel handler generelt om ikke at føle sig seksuelt tiltrukket af andre. For nogen betyder dette, at de ingen lyst til sex har. Andre har meget lidt lyst til sex, mens en tredje gruppe ikke er seksuelt aktive, men blot har seksuelle fantasier, når de er alene. Tidligere har der ikke været særlig meget fokus på aseksualitet, men i dag er der større viden om og åbenhed omkring emnet. Aseksualitet kan forveksles med cølibat, men er ikke på samme måde som cølibat et bevidst valg, da de aseksuelle ikke selv vælger, om de er seksuelt tiltrukket af andre.

Kan aseksuelle have en kæreste og er aseksualitet noget man lever med hele livet eller blot en fase man gennemgår? Mød vores bog med titlen Aseksuel og bliv klogere på et andet menneskes seksualitet.

Faktalink: http://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/aseksualitet.aspx

Barn af alkoholiker

I Danmark er der omkring 122.000 børn og unge, der vokser op i en familie med alkoholproblemer. Alkoholisme bliver ofte omtalt som en familiesygdom, da den ikke blot påvirker den alkoholafhængige, men alle omkring ham eller hende. Selvom man i dag har en større forståelse for, at problematikken er funderet i hele familien, sker det at behandlingen af den alkoholafhængige og dennes familie er fragmenteret, hvilket kan føre til at et barn af en alkoholafhængig kan føle sig overset.

At være barn af en alkoholiker kan ofte være kædet sammen med forestillinger om, at barnet har større sandsynlighed for selv at udvikle alkoholafhængighed, eller har taget mentalt skade af at vokse op på den måde. Men hvad vil det egentlig sige at være vokset op med en mor eller en far, der har været alkoholafhængig og hvordan påvirker det ens voksenliv? Få luftet dine fordomme og find ud af, hvad vores bog, der er barn af alkoholiker har af erfaringer.   

evt. faktalink: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol

Bulimi

Bulimi er en spiseforstyrrelse, som kendetegnes ved perioder af overspisning med en efterfølgende sygelig regulering af vægten for at undgå at tage på. Dette kan ske ved for eksempel fremtvungen opkast.

Fordomme om bulimi bygger ofte på antagelser om, at personen har lavt selvværd og skamfølelser, og at overspisningen og den efterfølgende udrensning derved bliver et forsøg på at kontrollere svære følelser og tanker. Bulimikere skjuler ofte deres sygdom og da det samtidig er noget man ikke kan se på dem, kan det være svært at få italesat. Ved at låne vores bog med titlen Bulimiker, kan du få et virkeligt indblik i, hvordan det er at leve med en spiseforstyrrelse.

Faktalink: https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/bulimi.htm

Christianit

Christiania er et byområde i København, der blev etableret i 1971, da en gruppe mennesker besatte den tidligere Bådsmandsstræde Kaserne på Christianshavn og døbte området Fristaden Christiania. Siden da har fristaden været hjem for mange såkaldte christianitter, og i dag bor der omtrent 630 voksne og 130 børn med folkeregisteradresse på Christiania. Dertil er det også blevet en af de førende turistattraktioner med op til en halv million besøgende hvert år. Siden Christiania i sin tid blev grundlagt har det været både elsket og hadet af mange. Enten lyder det, at det er en flok hippier der nasser på samfundet, eller også at det er en fantastisk oase midt i København.

Uanset, er meninger om Christiania mange; Skal man være hippie for at bo på Christiania? Ryger alle christianitter hash? Kom og lån vores christianit og få svar på lige det, du vil vide.

Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/chri

Cirkusprinsesse

Alle små piger har nok på et eller andet tidspunkt haft en lille drøm om en dag at blive cirkusprinsesse. Det lyder eksotisk og minder én om et eventyrligt liv på farten, som det man ser på filmene. Men er det kun glitter og glamour at arbejde som cirkusprinsesse? Hvordan kommer man ind i sådan et erhverv? Er alle cirkusartister rodløse? Mød vores bog, en tidligere cirkusprinsesse og find selv ud af, hvordan livet i manegen er.

Depressiv

Depression er en meget almindelig sygdom og tal viser at omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression, og hvis man måler antal ramte på en tilfældig dag, vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression. På trods af sygdommens omfang, er der stadig forbundet megen tabu og fordomme med diagnosen i samfundet i dag.

Er den deprimerede ikke bare ked af det, doven eller negativ? Skal han/hun ikke bare tage sig sammen og dyrke lidt motion?

Lån vores bog med titlen depressiv, og hør hvordan det er at leve med en sygdom, som man ikke kan se, og få svar på dine spørgsmål.     

faktalink: http://www.psykiatrifonden.dk/p1h/yd-psykisk-foerstehjaelp/depression/depression-mere-viden.aspx  

Incestoffer

Mange af bøgerne i Menneskebiblioteket vækker stærke følelser. Incestoffer må siges at være en af dem. Det er et meget tungt emne i det offentlige rum, for det er enormt tabubelagt, at der kan ske overgreb i en familie, som gerne skulle være grobund for tryghed og tillid.

Fordomme om ofrenes muligheder for et normalt liv er udbredte. For hvordan får man et normalt liv og forhold til sine medmennesker, når man har været udsat for overgreb af et menneske så tæt på? Det er næsten umuligt at få et normalt liv pga. alle de senfølger, der følger med i kølvandet og der er meget lidt hjælp at hente i systemet. Nogle formår at vende tilbage til livet og skabe sig en god tilværelse, de fleste lever med fysiske og mentale problemer. Omgivelserne finder det stadig svært at forholde sig til realiteterne, og mange af os bliver direkte utilpasse af emnet, måske fordi det kommer for tæt på – hvad hvis det skete i ens egen familie? Faktisk vil vi helst ikke høre om det og det kan være hæmmende for den enkelte persons vej tilbage til livet.

Hos Menneskebiblioteket skabes der rum til at tage den svære samtale med en, der har prøvet det, så grib muligheden for at møde et menneske, der ikke er bange for at tale om noget, som vi alle sammen skal forholde os til.    

Faktalink: http://www.sexlinien.dk/emneside-rettigheder-og-overgreb/incest.aspx?mode=detail&RowId=SID%3D99478&ViewPID=189581

Familiesammenført

Familiesammenføring i Danmark har været et meget diskuteret emne efter flygtningekrisen i 2015 og har medført et ønske fra regeringens side om at begrænse indrejse og antallet af opholdstilladelser. Ofte drejer det sig om danske statsborgere, der har fundet kærligheden i et andet land, og som ønsker at få sin partner og eventuelle børn ind i Danmark.

Meningerne er mange og kan være præget af fordomme om, at der er tale om mennesker, der forsøger at fifle sig til et lettere liv i Danmark – et trygt og velstående land. Men hvordan forholder det sig egentlig? Hvordan lever man som sammenført familie fra forskellige lande? Hvilke fordomme møder man som par i det daglige liv?

Mød vores bog, hvis familie er ført sammen og hør, hvordan de formår at opbygge deres liv med forskellige kulturelle baggrunde.

Frikirke-Kristen

Guitarspil, moderne sange om Jesus og hvor er præstekjolen?

En frikirke er en kristen menighed, der har valgt at stå uden for folkekirken. Valget kan bl.a. skyldes et ønske om større frihed ift. prædiken og sang under gudstjenester, eller læremæssige forskelle, som f.eks. et ønske om voksendåb i stedet for barnedåb. I Danmark har vi i dag omkring 300 frikirker, som tilsammen har ca. 25.000 medlemmer. Da frikirkerne ikke er statsstøttede, er de afhængige af medlemmernes økonomiske bidrag.

Er frikirken egentlig bare en form for sekt? Og kan man blive gift i en frikirke? Kom og mød vores bog som selv er frikirke-kristen og bliv klogere på en af Danmarks religiøse minoriteter.

Hittebarn

At være hittebarn vil sige, at man som spædbarn er blevet efterladt og er uden for varetægt af voksne, indtil man bliver fundet og overdraget til de sociale myndigheder. I Danmark bliver der i gennemsnit fundet ét hittebarn om året, som bliver bragt til plejefamilier og senere adopteret af en ny familie. Det er som regel på grund af økonomiske eller sociale forhold, at en forælder ikke kan tage sig af sit barn og i afmagt vælger at efterlade det. I visse tilfælde er der tale om, at forældrene er afhængige af diverse rusmidler eller at der er psykisk sygdom inde over.

Hvordan er det at vide, at man er blevet efterladt som barn – går man rundt med en konstant frygt for at ens nærmeste skal forlade én? Er man rodløs og søger tilbage til sine rødder for at lære sig selv at kende? Hos Menneskebiblioteket kan du møde et hittebarn og få indblik i, hvordan livet har været og kan være for personen.

Homoseksuel (mand)

Det anslås at mellem 6 til 10 procent af verdens befolkning er homoseksuelle. Det svarer til at mellem 350.000 og 500.000 danskere er homoseksuelle. Det er kun godt 30 år siden, at homoseksualitet blev slettet fra Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme. Siden da har homoseksuelle vundet meget større accept og hertil fået mange flere rettigheder især i det danske samfund. I mange dele af resten af verden bliver homoseksuelle dog stadig udsat for diskrimination og hadforbrydelser. Selvom mange i dag vælger at leve mere åbent som homoseksuelle, det gælder især i de større byer som København og Århus, så er der stadig forbundet mange fordomme til det at være homoseksuel; Er alle homoseksuelle mænd feminine? Er man seksuelt forvirret og synes man så at alle af ens eget køn er tiltrækkende?  

Menneskebiblioteket arbejder for at skabe rum for en åben dialog og sætte de stereotype fordomme på prøve, du er derfor mere end velkommen til at komme forbi vores boghylde og tale med et inspirerende og farverigt eksemplar.   

Hjerneskadet

Hjernen er vores styrende organ, og følgerne af en hjerneskade kan derfor være mange og forskelligartede afhængigt af hvor i hjernen, der er sket skade. Dette kan indebære fysiske følger som lammelser, svimmelhed, balanceproblemer eller sanseforstyrrelser. Hertil kognitive følger som nedsat hukommelse og svigtende koncentration. Der er således tale om mange forskellige følger af en hjerneskade, men til titlen er der knyttet mange af de samme fordomme; folk med en hjerneskade kan ikke have en normal hverdag med et job, eller de har en lav intelligens og formulerer sig dårligt.

Men holder disse fordomme egentlig stik? Kom forbi vores boghylde og lær om, hvad det vil sige at leve med en hjerneskade.   

Faktalink: https://cfh.ku.dk/Genoptraening-_voksne/Fakta_om_hjerneskade/    

Højt Begavet

At være højt begavet indebærer at have en IQ, der er højere end gennemsnittet. Højt begavede børn siges at have en IQ på 130 og derover, og de udgør cirka 2 procent af alle danske børn. Det der primært adskiller højt begavede børn fra andre børn er, at deres hjerne og nervesystem modnes hurtigere og tidligere. Denne neurologiske forskel gør, at højt begavede ofte har hurtig informationsbearbejdning, stor tørst efter viden, god hukommelse samt en tidlig evne til abstrakt tænkning.

For mange kan det lyde tiltrækkende både selv at være højt begavet eller at ens barn er højt begavet, men hvordan er det at være en del af en minoritetsgruppe i samfundet, hvor der er forbundet mange meninger og fordomme.

Får højt begavede børn gode karakterer i skolen? Er de ensomme? Er alle højt begavede også autister eller har en anden mental opsætning? Og hvis du er højt begavet, betyder det så at du er mindre socialt intelligent? Kom forbi vores boghylde og bliv klog på spørgsmål om intelligens.

Lesbisk Gift

I 2012 blev retten til kirkeligt vielsesritual for homoseksuelle indført i Danmark. Det har skabt stor debat i det offentlige rum, og selvom det ikke har været overvældende mange, der har benyttet sig af muligheden, har det trods alt været vigtigt med anerkendelsen – særligt for dem, der så er blevet viet i kirken – at de har fået lov til at blive viet på lige fod med heteroseksuelle.

Der er mange fordomme forbundet med at være lesbisk gift. Ikke nok med at man kan have forestillinger om, at man som lesbisk synes alle kvinder er tiltrækkende, så  kan der måske også komme andre tanker i spil, når man er lesbisk gift; er det foreneligt med kristendommen at lesbiske (og homoseksuelle i det hele taget) kan blive gift i kirken? Hvem er kvinden og skal have kjole på ved brylluppet?

Mød vores bog der er lesbisk gift, og få svar på dette samt de spørgsmål du ellers måtte brænde inde med.

Muslim

Kan man både være dansker og muslim? Dette synes at være et af de mest omdiskuterede emner siden flygtningekrisen for alvor indtraf i 2015, hvor stadigt flere med anden etnisk baggrund, især flygtninge fra mellemøsten, kom til Danmark for at søge asyl. Dette har skabt en diskussion om mellemøstlig kultur og religion kan forenes med den danske kultur i en integrationsproces. Ordet muslim er i den sammenhæng blevet en fællesbetegnelse for en bred gruppe af mennesker i samfundet, hvis religiøse overbevisning kædes sammen med diverse samfundsproblematikker som radikalisering, terror, kvindeundertrykkelse osv.

Grundet den aktuelle samfundsdebat, hvor det ofte er andre mennesker end dem det handler om, der fører ordet, er det derfor ekstra vigtigt at henvende sig til den enkelte.

Så kom og lån vores bog, der er muslim, og få et virkeligt perspektiv på et meget omdiskuteret emne.  

Offer for Stalking

Flere end 100.000 danskere udsættes hvert år for stalking. Stalking kan ramme alle, uanset aldersgruppe og køn. Blandt de udsatte udgør 63 % kvinder og 37 % mænd. Relationen mellem udøveren og den udsatte for stalking kan være alt fra tidligere ægtefæller eller naboer til fuldkommen fremmede. Mange tror, at stalking er noget, der kun sker for kendte personer. Intet kunne være længere fra sandheden! Langt størstedelen af de udsatte er ganske almindelige mennesker, – både kvinder og mænd – og kun ganske få procent er kendte og berømte personer. Når man fortæller, at man blevet udsat for stalking, kan det vække visse fordomme hos andre: Er personen ikke bare opmærksomhedssøgende? Er det virkelig så slemt?

Vores bog, der selv har været udsat for stalking, er klar til at fortælle om sine egne oplevelser og svare på netop de spørgsmål, du brænder inde med.     

Opvokset med psykisk vold

Vold er mere end fysisk vold, og mange typer vold efterlader ikke synlige spor på kroppen, det gælder f.eks. den psykiske vold. Selvom psykisk vold ikke kan ses, kan den dog være lige så skadelig som den fysiske vold for den person, der er offer for volden. Psykisk vold handler ofte om at kontrollere, isolere og nedgøre den anden i en relation. Det kan ske gennem trusler, trusler om vold, kontrol, isolation fra andre mennesker, vedvarende nedgørelse af én andens tanker, følelser, opfattelser og personlighed.

Det kan være svært at stå frem, når du har været udsat for psykisk vold, da der som sagt ikke er nogle fysiske ‘beviser’ på volden. Derfor kan det også være ekstra hårdt at blive mødt af fordomme fra omverdenen, når man står frem. Fordomme såsom at den psykiske vold er indbildt, eller at det ikke er lige slemt som fysisk vold.

Det er vigtigt at få sat fokus på og italesat denne usynlige form for vold, så kom forbi Menneskebiblioteket og hør vores bog fortælle om sine egne oplevelser med et svært emne.

Selvskade

Selvskade opstår, når et menneske bevidst skader sin krop. Der er mange fordomme omkring selvskade, hvilket gør det svært at adskille fakta fra fordomme. Selvskadende adfærd kan være meget forvirrende og svært at forstå, både for den person, der skader sig selv og for deres venner og familie. Nogle af de mest udbredte fordomme omkring selvskade er at det er et forsøg på selvmord, at det er en emo/goth ting, at man er opmærksomhedssøgende og at selvskade må bunde i en form for psykisk sygdom.

Men hvordan forholder det sig reelt? Kom forbi vores boghylde og lær ud fra virkelige erfaringer, hvad der kan ligge bag at gøre selvskade.   

Sjældent Handicap

Sjældne handicap forårsages oftest af medfødte, komplekse sygdomme. I Danmark defineres et handicap som sjældent, når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet. Mennesker med sjældne handicap kan have flere funktionsnedsættelser på en gang og dermed mange former for nedsat funktionsevne.

Der er mange forestillinger forbundet til det at have et sjældent handicap, da der er så få som har det, og der derfor heller ikke er så meget viden om det. Kan man få en kæreste, hvis man er fysisk hæmmet og ens udseende måske er mærket af ens handicap? Kan man rejse og have et normalt arbejde/en normal hverdag, hvis man er handicappet?

Fordommene er mange. Er du klar på at få udfordret nogle af disse fordomme, eller bare få svar på de spørgsmål, du brænder inde med? Så kom forbi Menneskebiblioteket og lær om hvordan livet med et sjældent handicap i virkeligheden er.

Swinger

Udtrykket swinging stammer fra USA og blev første gang brugt i 50’erne, og den første swinger forening blev dannet i 1960. Swinging er en form for social sammenkomst, hvor sex er en del af den samlede oplevelse. Swingerklubber er stadigvæk et forholdsvist nyt begreb i Danmark, men det vinder stadig større udbredelse og ifølge en statistik fra 2016 på swingerguiden.dk er der ca. 95.000 danskere, der er en del af miljøet.

På trods af den store udbredelse, er der stadigvæk mange fordomme omkring miljøet. Er swingere ikke bare ældre mennesker i dårlige ægteskaber, der bruger det som en undskyldning for at være utro? Swingere er sikkert også meget seksuelt eksperimenterende – eller er de?

Kom forbi og tal med vores bog der har titlen Swinger, og som er klar til at svare på lige det du er nysgerrig på.        

Tandlæge

Danskernes tandsundhed er overordnet set i god stand og vi har gode forhold hos tandlægerne. Alligevel findes der et begreb som tandlægeskræk, hvilket nok nærmere dækker over angst for selve undersøgelsen og instrumenterne, frem for en decideret skræk for tandlægen. Det er nok de færreste der ligefrem nyder at gå til tandlægen og det faktum at man selv betaler en større del af tandlægeregningen end regningen til lægen eller sygehuset. Men er en tandlæge egentlig pengegrisk? Er han eller hun glad for at påføre sine patienter smerte? Ovenstående er blot nogle af de fordomme, man kan forestille sig at tandlæger bliver udsat for. Men hvem er det egentlig, der vælger at blive tandlæge, hvorfor interesserer man sig for tænder? Vi har hos Menneskebiblioteket fornøjelsen af at kunne præsentere en bog med titlen tandlæge, som kan svare på alle de spørgsmål, du kunne brænde inde med og give et større indblik i mennesket bag masken.

link til mere info: https://www.tandlaegeforeningen.dk/

Tidligere BZ-er

Bz-bevægelsen kommer af ordet besæt, der er omsat til to enslydende bogstaver b og z. Bevægelsen opstod i 1980’erne, hvor en gruppe af unge mennesker ulovligt besatte tomme ejendomme for at skaffe sig en bolig. Den fungerede som en protest mod de unges sociale og økonomiske vilkår heriblandt manglen på boliger til unge i København. Bz’erne formulerede et politisk og ideologisk handlingsgrundlag, der retfærdiggjorde vold som middel imod, hvad de opfattede som det kapitalistiske samfunds undertrykkelse af grupper og enkeltindivider.

Bevægelsen er særligt kendt for deres overtagelse af ejendommen på Jagtvej 69, der blev deres aktivitetshus, nemlig Ungdomshuset. Besættelserne ophørte engang i slut 80erne men dele af bevægelsen videreføres stadig af de såkaldte autonome. Titlen Tidligere bz’er er forbundet med mange fordomme; Personen er tidligere anarkist, nu kapitalist. Dengang, en snylter der ikke bidrog til samfundet.

Kom forbi Menneskebiblioteket, og tal med en af vores bøger, der er tidligere bz’er og lær noget om den omtalte bevægelse fra et virkeligt perspektiv.     

Tidligere Børnehjemsbarn

6 ud af 10 anbragte børn i Danmark kommer i familiepleje. De øvrige knap 5.000 bor på døgninstitution eller lignende. Det man i gamle dage kaldte børnehjem. Årsagerne til at børn bliver anbragt på børnehjem er oftest fordi, at de er forældreløse eller deres forældre ikke er i stand til at tage sig af dem. Der er mange fordomme forbundet med at være vokset op på et børnehjem og fortællingerne hænger ofte sammen med, at det må have været et forfærdeligt sted at vokse op.

Men hvordan klarer disse børn sig videre i livet uden at have haft en tryg base at vokse op i? Er man selv i stand til at skabe et normalt liv, eller er man blevet ødelagt af det omsorgssvigt?

Kom ind og lån vores bog med titlen tidligere børnehjemsbarn og få indblik i et andet menneskes personlige historie.

Tidligere Depressiv

Depression er en meget almindelig sygdom og tal viser at omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression, og hvis man måler antal ramte på en tilfældig dag, vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression. På trods af sygdommens omfang, er der stadig forbundet megen tabu og fordomme med diagnosen i samfundet i dag. Men hvordan kommer man ud på den anden side af en depression? og hvilke fordomme bliver man mødt af, når man har været deprimeret? At det er en tilbagevendende tilstand, og at personen må være mere psykisk sårbar end andre?  

Lån vores bog med titlen Tidligere depressiv, og hør hvordan livet er efter en depression, og få svar på dine spørgsmål.

Tidligere Hjemløs

Der sker fortsat en stigning i antallet af hjemløse i Danmark og ifølge SFI er der mange forskellige faktorer, der spiller ind som årsag til hjemløsheden. Som regel er der ikke tale om en enkeltstående faktor, men ofte et samspil mellem faktorer såsom psykisk sygdom og alkoholafhængighed, der ligger til grund for at et menneske bliver hjemløs. Der findes mange tilbud til hjemløse, såsom herberger og bosteder og mange hjemløse ønsker faktisk at have deres eget hjem, så hvorfor bliver man hjemløs, og hvordan kommer man på fode igen og etablerer en ny hverdag?

Ser en tidligere hjemløs ud på en bestemt måde? Vores bog, der er tidligere hjemløs har ofte fået den kommentar, at læseren ikke kunne se at der var tale om en tidligere hjemløs. Kom forbi og mød bogen, der kan fortælle om livet som hjemløs og hvordan man kan genetablere sin hverdag.

Faktalink: http://www.husforbi.dk/undervisning/hvad-er-en-hjemloes/

Tidligere Kriminel

Titlen tidligere kriminel dækker over en divers gruppe af mennesker med forskellige baggrunde herunder forskelle i hvilke kriminelle handlinger, de har begået. Alligevel synes denne titel at samle en bred gruppe af mennesker under ét fælles, stigmatiserende mærkat der er forbundet med mange fordomme. “Én gang forbryder, altid forbryder” er der et gammelt udsagn der siger, men titlen tidligere kriminel kan siges at gå imod dette, da personen netop ikke længere er kriminel. Udover denne fordom om, at personer der tidligere har begået kriminelle handlinger, stadig gør det, findes der også forestillinger om at man som tidligere kriminel i dag har svært ved at finde arbejde, ser “hård” ud og kommer fra en ressourcesvag familie.

Hos Menneskebiblioteket kan du møde vores bog, der er tidligere kriminel, og få et mere nuanceret billede af hvordan livet efter kriminalitet ser ud.

Tidligere Kræftpatient

Kræft er en af de mest udbredte sygdomme i verden og har mange forskellige former. Man ved at der er visse faktorer, der kan øge chancerne for at få kræft, men selvom man lever sundt og tager sine forbehold, kan man ikke være garanteret, sygdommen kan ramme alle. Det er en trist kendsgerning, men heldigvis er forskningen inden for kræft samt behandlingen af sygdommen blevet markant bedre og mange flere kan helbredes af sygdommen.

Hvordan er det at få den hårdtslående melding om en kræftdiagnose? Hvilke tanker gør man sig? Hvordan kommer man igennem et sygdomsforløb og er man efterfølgende konstant bange for at sygdommen vender tilbage? Du kan hos Menneskebiblioteket møde en stærk bog, der er klar til at fortælle om alle sine tanker, om frygten for sygdommen og vejen ud af den.

Transkønnet

At være transkønnet eller transseksuel vil sige, at ens kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn, man er blevet født med. Transkønnede har de seneste år været mere synlige i medier og populærkultur end nogensinde før. Generelt har der været meget større debat om
transkønnedes forhold, hvilket blandt andet har bidraget til, at Danmark som det første land i verden i 2017 slettede transkønnethed fra listen over diagnoser for psykiske lidelser. På trods af at Danmark på den front har gået foran, bliver transkønnede stadig dagligt mødt af mange fordomme i samfundet. Er man hverken kvinde eller mand som transkønnet? Er alle transkønnede seksuelt forvirrede? Er det bare en indbildt kønsopfattelse? Lån vores bog, der er transkønnet og oplev hvordan det føles ikke at identificere sig med sit tildelte køn.

Faktalink: http://lgbt.dk/tag/transkonnede/

Veganer

Veganisme er en levemåde, som i store træk går ud på at undgå og ekskludere alle former for brug af dyr, enten i madvarer, tøjproduktion eller skønhedsprodukter m.m. Grundene til at mennesker vælger at leve som veganere kan være af forskellig art, måske er der en religiøs årsag eller også er det ud fra en dyreetisk og bæredygtig opfattelse, at man vælger at skære animalske produkter væk fra sin kost og sin hverdag i det hele taget.

Veganere har meget imod andre mennesker, der spiser kød – eller har de? Det er ofte en fordom, man som veganer møder, ligesom at man da må lide af konstant proteinmangel eller lever af kosttilskud, når man ikke spiser kød.

Kom og mød vores bog, der er veganer og lær noget om holdningerne bag dette livsstilsvalg.

Voldsoffer

I 2017 skete der en stigning i antallet af voldsforbrydelser i Danmark, og regeringen har lavet et udspil om at skærpe straffen for voldsforbrydelser. Som offer for vold er man præget af hændelsen i lang tid efter. Man kan være mærket på kroppen alt efter forbrydelsens grovhed, og det kan sågar have været så voldsomt, at man bliver påvirket på hjernen og skal genoptrænes i de helt basale ting som at tale eller gå.

Det viser sig, at der ved voldsforbrydelser er flere og flere personer, der griber ind, hvis de er vidner til en sådan forbrydelse, hvilket er med til at punktere forestillingen om at vi mennesker er bystanders og ikke blander os. Ikke desto mindre sker disse overfald og vi vil i Menneskebiblioteket gerne være med til at udfordre fordomme om voldsofre. Fordomme som kan lyde; Var han/hun selv udenom det? Hvis det er en mand, hvorfor kunne han ikke bare forsvare sig selv? Kom og mød vores bog, der blev ramt af vold og hør hans historie om vejen tilbage til livet.

Book et besøg!

Er du interesseret i, at få mere at vide om dine muligheder for at invitere Menneskebiblioteket på besøg, så benyt formularen her på siden til at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.